HIỆN TRẠNG VÀ NGUYÊN NHÂN
Hệ thống nước của bạn thường trục trặc và có hoạt động không tốt.Đó là do hệ thống cấp thoát nước nhà bạn đã cũ, hoặc không thường xuyên được bảo trì.
GIẢI PHÁP CHO HỆ THỐNG CẤP THOÁT NƯỚC

• Kiểm tra đường ống cấp nước từ bơm lên hồ nước mái
• Kiểm tra đường ống cấp nước từ hồ mái xuống đến từng thiết bị
• Kiểm tra phao nổi trên hồ nước mái
• Kiểm tra phòng bơm nước
• Kiểm tra hệ thống van khóa cấp nước
• Kiểm tra đồng hồ đo áp suất
• Kiểm tra , bảo trì bơm nước
• Thoat nươc sinh hoat va thoat nươc mưa
• Kiểm tra đường ống thoát nước mưa
• Kiểm tra đường ống thoát nước
• Kiểm tra hoạt động của thiết bị vệ sinh trong WC.