Công ty CMS Khánh Hòa cung cấp dịch vụ lắp đặt hệ thống phun sương tại Nha Trang Khánh Hòa với bảng giá như sau:

BẢNG GIÁ LẮP ĐẶT HỆ THỐNG PHUN SƯƠNG TẠI KHÁNH HÒA.

1. Giá hệ thống phun sương 5 Béc :

Vật tư cho hệ thống phun sương 5 Béc

Đơn giá tại Nha Trang
1 Máy phun sương công suất 5-15 béc1.500.000 – 1.800.000 vnđ
10 mét Dây dẫn PE Đài Loan
5 Bộ béc phun + phụ kiện
✅ 1 Bộ lọc nước + van khóa
Dùng cho hộ gia đình hoặc các quán cafe nhỏ có diện tích dưới 15m2


2. Giá hệ thống phun sương 10 Béc :

Vật tư cho hệ thống phun sương 10 Béc

Đơn giá tại Nha Trang
1 Máy phun sương công suất từ 5-15 béc1.800.000 – 2.200.000 vnđ
✅ 20 mét Dây dẫn PE Đài Loan
✅ 10 Bộ béc phun + phụ kiện
✅ 1 Bộ lọc nước + van khóa
Dùng cho hộ gia đình hoặc các quán cafe nhỏ có diện tích dưới 25m2

3. Giá hệ thống phun sương 15 Béc :

Vật tư cho hệ thống phun sương 15 Béc

Đơn giá tại Nha Trang
1 Máy phun sương công suất từ 5-15 béc2.400.000 – 2.800.000 vnđ
✅ 30 mét Dây dẫn PE Đài Loan
✅ 15 Bộ béc phun + phụ kiện
✅ 1 Bộ lọc nước + van khóa
Dùng cho hộ gia đình hoặc các quán cafe nhỏ có diện tích dưới 35m2

4. Giá hệ thống phun sương 20 Béc :

Vật tư cho hệ thống phun sương 20 Béc

Đơn giá tại Nha Trang
1 Máy phun sương công suất từ 15-30 béc3.000.000 – 3.500.000 vnđ
✅ 35 mét Dây dẫn PE Đài Loan
✅ 20 Bộ béc phun + phụ kiện
✅ 1 Bộ lọc nước + van khóa
Dùng cho hộ gia đình hoặc các quán cafe nhỏ có diện tích dưới 40m2

5. Giá hệ thống phun sương 25 Béc :

Vật tư cho hệ thống phun sương 25 Béc

Đơn giá tại Nha Trang
1 Máy phun sương công suất từ 15-30 béc3.500.000 – 4.000.000 vnđ
✅ 40 mét Dây dẫn PE Đài Loan
✅ 25 Bộ béc phun + phụ kiện
✅ 1 Bộ lọc nước + van khóa
Dùng cho hộ gia đình hoặc các quán cafe nhỏ có diện tích dưới 50m2

6. Giá hệ thống phun sương 30 Béc :

Vật tư cho hệ thống phun sương 30 Béc

Đơn giá tại Nha Trang
1 Máy phun sương công suất từ 30-50 béc4.000.000 – 4.500.000 vnđ
✅ 40 mét Dây dẫn PE Đài Loan
✅ 30 Bộ béc phun + phụ kiện
✅ 1 Bộ lọc nước + van khóa
Dùng cho hộ gia đình hoặc các quán cafe nhỏ có diện tích dưới 60m2

7. Giá hệ thống phun sương 35 Béc :

Vật tư cho hệ thống phun sương 35 Béc

Đơn giá tại Nha Trang
1 Máy phun sương công suất từ 30-50 béc4.500.000 – 5.000.000 vnđ
✅ 20 mét Dây dẫn PE Đài Loan
✅ 35 Bộ béc phun + phụ kiện
✅ 1 Bộ lọc nước + van khóa
Dùng cho hộ gia đình hoặc các quán cafe nhỏ có diện tích dưới 70m2

8. Giá hệ thống phun sương 40 Béc :

Vật tư cho hệ thống phun sương 40 Béc

Đơn giá tại Nha Trang
1 Máy phun sương công suất từ 30-50 béc5.000.000 – 5.500.000 vnđ
✅ 60 mét Dây dẫn PE Đài Loan
✅ 40 Bộ béc phun + phụ kiện
✅ 1 Bộ lọc nước + van khóa
Dùng cho hộ gia đình hoặc các quán cafe nhỏ có diện tích dưới 90m2


9. Giá hệ thống phun sương 50 Béc :

Vật tư cho hệ thống phun sương 50 Béc

Đơn giá tại Nha Trang
1 Máy phun sương công suất từ 50-70 béc5.500.000 – 6.000.000 vnđ
✅ 70 mét Dây dẫn PE Đài Loan
✅ 50 Bộ béc phun + phụ kiện
✅ 1 Bộ lọc nước + van khóa
Dùng cho hộ gia đình hoặc các quán cafe nhỏ có diện tích dưới 110m2


10. Giá hệ thống phun sương 60 Béc :

Vật tư cho hệ thống phun sương 60 Béc

Đơn giá tại Nha Trang
1 Máy phun sương công suất từ 50-70 béc6.000.000 – 6.500.000 vnđ
✅ 100 mét Dây dẫn PE Đài Loan
✅ 60 Bộ béc phun + phụ kiện
✅ 1 Bộ lọc nước + van khóa
Dùng cho diện tích dưới 150m2

11. Giá hệ thống phun sương 70 Béc trở lên : Liên hệ 0912431797

Vật tư thiết bị cho 70 đến 200 béc, sương siêu mịn

Đơn giá tại Nha Trang
Máy phun sương cao áp Liên Hệ
✅ Ống đồng hoặc ống PE cao áp
✅ Béc phun sương + phụ kiện cao áp
✅ 1 Bộ lọc nước + van khóa