Công ty TNHH CMS Khánh Hòa Cung cấp đầy đủ các vật tư, thiết bị liên quan đến chống sét, chống sét lan truyền, tiếp địa, kim thu sét.