GIẾNG TIẾP ĐỊA LÀ GÌ?

Giếng tiếp địa là những giếng có độ sâu từ (10-60m), đường kính (90-300mm) được khoan bằng máy hoặc thủ công dưới lòng đất.

Trong hệ thống chống sét tiếp địa khi đo điện trở đất không đạt yêu cầu, khi đó sẽ sử dụng biện pháp khoan giếng tiếp địa với chiều sâu phù hợp sẽ đảm bảo cho cọc tiếp địa có thể tiếp xúc mực nước ngầm. Từ đó đảm bảo khả năng thoát sét tối ưu.

Giếng tiếp địa