/Media/Products/230223154016323/Gallery/z4131920605622_81df228c3a804337a95709c0eec6f133.jpg thumb
/Media/Products/230223154016323/Gallery/z4131952027034_8216cd3d23dbe944a511a6a8df841d35.jpg thumb
/Media/Products/230223154016323/Gallery/z4129274317077_0078c776745ca9d1ff773f18132ccb56.jpg thumb
Giá: Liên hệ
Giao hàng nhanh: Giao hàng toàn quốc
Sản phẩm chất lượng: 100% chính hãng
Giá rẻ hơn: Tiết kiệm hơn

Thong tin sản phẩm:

Các mã Khuôn hàn hóa nhiệt cáp với cáp (CC), tương ứng với kích cỡ dây cáp, thuốc hàn và tay kẹp khuôn hàn