Giá: Liên hệ

Ưu điểm: Mối hàn bóng – bền – mịn
Chất lượng: Đảm bảo liên kết bền vững
Ứng dụng: Tính ứng dụng cao

  • Mối hàn bóng – bền – mịn không bị lỗ khí
  • Đảm bảo liên kết bền vững
  • Tính ứng dụng cao, đặc biệt phù hợp sử dụng trong bãi tiếp địa của hệ thống chống sét hiện đại

Sản phẩm khác