/Media/Products/310321094025071/Gallery/moi-han-hoa-nhiet-goldweld1-12.jpg thumb
/Media/Products/310321094025071/Gallery/moi-han-hoa-nhiet-goldweld11-1.jpg thumb
/Media/Products/310321094025071/Gallery/moi-han-hoa-nhiet-goldweld10-1.jpg thumb
/Media/Products/310321094025071/Gallery/moi-han-hoa-nhiet-goldweld9-1.jpg thumb
/Media/Products/310321094025071/Gallery/moi-han-hoa-nhiet-goldweld8-1.jpg thumb
/Media/Products/310321094025071/Gallery/moi-han-hoa-nhiet-goldweld7-1.jpg thumb
/Media/Products/310321094025071/Gallery/moi-han-hoa-nhiet-goldweld6-1.jpg thumb
/Media/Products/310321094025071/Gallery/moi-han-hoa-nhiet-goldweld5-1.jpg thumb
/Media/Products/310321094025071/Gallery/moi-han-hoa-nhiet-goldweld12-1.jpg thumb
/Media/Products/310321094025071/Gallery/moi-han-hoa-nhiet-goldweld4-1.jpg thumb
/Media/Products/310321094025071/Gallery/moi-han-hoa-nhiet-goldweld_thumb.jpg thumb
Giá: Liên hệ

Ưu điểm: Mối hàn bóng – bền – mịn
Chất lượng: Đảm bảo liên kết bền vững
Ứng dụng: Tính ứng dụng cao

Giao hàng nhanh: Giao hàng toàn quốc
Sản phẩm chất lượng: 100% chính hãng
Giá rẻ hơn: Tiết kiệm hơn
  • Mối hàn bóng – bền – mịn không bị lỗ khí
  • Đảm bảo liên kết bền vững
  • Tính ứng dụng cao, đặc biệt phù hợp sử dụng trong bãi tiếp địa của hệ thống chống sét hiện đại