Điện trở hệ thống chống sét rất quan trọng. Theo tiêu chuẩn TVCN 9385-2012, NFC-17-102 điện trở hệ thống chống sét <=10 OHM. Có thể hiểu rằng điện trở càng nhỏ thì khả năng dẫn truyền và triệt tiêu năng lượng sét càng tốt.
Khi điện trở hệ thống chống sét cao hơn quy định thì nguy cơ hệ thống chống sét của của bạn hoạt động không đúng. Khả năng bảo vệ, thoát sét, triệt tiêu sét sẽ không đảm bảo. Nguy cơ thiệt hại tài sản, còn người do sét gây ra là rất lớn.

Vì vậy việc kiểm tra định kỳ điện trở hệ thống chống sét là yêu cầu bắt buộc. Định kỳ tối thiểu là 1 năm/lần.

Đối với hệ thống chống sét không đạt thì phải xử lý lại hệ thống nối đất.

Có nhiều phương pháp xử điện trở đất:

- Bổ sung thêm hóa chất giảm điện trở đất.

- Đóng thêm cọc tiếp địa

- Khoan giếng bổ sung..vv kết nối với hệ tiếp địa hiện hữu

Ngoài ra tùy theo tình trạng thực tế, để có phương án phối hợp cho hiệu quả.